Moneta z 2006 roku upamiętnia wydanie przez Jana Łaskiego dokumenty określającego prawa i przywileje szlachty, sejmu jak i miejskie prawa. Egzemplarz powstał w nakładzie jednego miliona. NBP na rewersie przedstawia postać Łaskiego jak i owych dokumentów.

data emisji2006-11-06
waga8,15 gram
rozmiarØ 2,7 cm
stempelzwykły
ilość wybicia1 000 000
stopCuAl5Zn5Sn1