Urodzony 23 stycznia 1905 w Warszawie. Konstanty Ildefons Gałczyński to polski poeta, którego postać została upamiętniona na 2 złotowej monecie okolicznościowej. Twórca „Teatrzyk Zielona Gęś” został uwieczniony na 850 000 egzemplarzach. Poeta zmarł 6 grudnia 1953 w Warszawie. Na rewersie widzimy daty narodzin oraz odejścia poety.

data emisji2005-10-26
waga8,15 gram
rozmiarØ 2,7 cm
stempelzwykły
ilość wybicia850 000
stopCuAl5Zn5Sn1