Ten instrument pozwalający nam zarabiać na naszych oszczędnościach jest bardzo powiązany z stopą referencyjną NBP, która jest ustalana każdego miesiąca przez Radę Polityki Pieniężnej. Nasz zysk od obligacji wynosi:

1 rok stała stopa procentowa

kolejne lata to:

stopa referencyjna NBP na dzień 8.11.2013 wynosi 5,75% + % jaki emiter obligacji przewiduje dla wybranych obligacji. Oczywiście im dłuższy okres oszczędzania wybierzemy druga zmienna naszego zysku będzie większa.

Ta forma oszczędzania jest bardziej realnym sposobem na oszczędzanie w stosunku do panujących warunków ekonomicznych w naszej gospodarce.