Stefan Batory to reprezentatywna moneta serii: Poczet królów i książąt polskich nie tak wartościowa jak Zygmunt II August ale jedna z najcenniejszych 2 zł jaką stworzyła Polska mennica w 1997 r.

data emisji1997-06-30
waga8,15 gram
rozmiarØ 2,7 cm
stempelzwykły
ilość wybicia315 000
stopCuAl5Zn5Sn1