Jedną z form oszczędzania jest zakup surowców. Oczywiście najpopularniejszymi są złoto i srebro. Najczęściej wybieramy sztabki lub monety jako formę tej inwestycji.

Jak widać złoto w ciągu ostatnich 10 lat dało około 60% zwrotu z takiej inwestycji. Oczywiście w zależności od okresu w jakim zaczęliśmy oszczędzać nasz zwrot mógł być dużo wyższy lub niższy.

Jeśli chodzi o inwestowanie w srebro to jak widać zwrot z inwestycji po 10 latach wygląda bardzo słabo. Zdecydowanie daleko mu do inflacji i przegrywa z lokatami czy obligacjami skarbowymi.

Oczywiście można osiągnąć zyski z takiej formy oszczędzania ale musimy śledzić obecne kursy surowców i w odpowiednim momencie zdecydować się na zakup lub sprzedaż.