Ten instrument finansowy można zdecydowanie zakwalifikować jako produkt obarczonym dużym ryzykiem. W porównaniu z obligacjami czy lokatami to spore ryzyko. Kupując akcje musimy być gotowi na duże zyski jak i niestety straty. Istnieje ryzyko straty zainwestowanych środków. Przed inwestowaniem w akcje zaleca się dobrze zapoznać z realiami danej firmy, która emituje akcje, próbując wyczytać z dostępnych danych w jakiej jest kondycji i czego się można po niej spodziewać.